kayanfanny的個人空間分享 http://beautylife.hk/?43753

記錄

最近好似無咩blogger試用和活動,可能年頭靜D,大家覺唔覺!
  • MR.MOON: 唔講真係唔覺... (1-9 13:53)
  • 嫻 沒洛: 講講下又好似係 (1-9 13:54)
  • kayanfanny: 系呀!連出試用文的blog都無咁多! (1-9 16:24)
  • 嫻 沒洛: 四圍都冷冷清清咁 (1-9 17:08)
  • kleelee: 係 , 今個月冇中過 (1-9 14:06)
  • kayanfanny: 今個月都是暫時中了1份,連申請試用的機會都少了! (1-9 16:23)
  • joyce: 係呀 今個月冇咩呀>_< (1-9 23:04)
  • kayanfanny: 可能年頭未有marking plan或者新產品出,年尾最多! (1-10 09:53)
2013-1-9 13:51 回復