Kunana的個人空間分享 http://beautylife.hk/?180465

日誌

分享 我的白蝕男友
熱度 1 2016-6-22 16:34
同男朋友一齊六年,感情一直都好好。 上年年尾佢開始有白蝕,個陣我同佢都好唔開心。 我知佢都唔想,但有邊個女仔鍾意拖住一個成面白蝕的男友出街架? 白蝕係無得醫,所以搵左啲好用的 Concealer 遮瑕膏 俾男友遮白蝕。 試過好多大牌子的遮瑕產品,效果都唔太好。 最近係網上見到個意大 ...
785 次閱讀|沒有評論