Elyse的個人空間分享 http://beautylife.hk/?127

記錄

突然又想再cut短d hair, 做個短髮Elyse好嗎?
  • Junamjai: 試下新形像都好喎。 (5-15 13:24)
  • Elyse: 我有d驚.... (5-15 19:03)
  • Junamjai: 一係逐少逐少剪短,試下O唔OK先。 (5-15 20:05)
  • Elyse: 逐少逐少剪短咁會唔會麻煩左d呢? (5-15 21:40)
  • Junamjai: 但係一剪多了就恨錯難返呢。 (5-15 21:41)
  • Elyse: 咁又係>< 所以好矛盾啊!! (5-15 21:47)
  • Junamjai: 所以我有啲朋友就係咁分幾次剪,覺得OK先再剪多啲。 (5-15 21:59)
  • Elyse: 不過最怕都係怕男朋友唔like短髮... (5-15 22:02)
  • Junamjai: 一係你試下戴短嘅假髮。睇下效果點先啦。 (5-15 22:19)
  • Elyse: umumum..... (5-15 22:27)
2011-5-15 13:03 回復